ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้เซียฮวด

ผู้ผลิตและจำหน่าย

Distilled water น้ำกลั่นบริสุทธิ์ DEIONIZED WATER (D.I. Water) มานานกว่า 50 ปี

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 Certificate No. FM656565

ใช้เครื่องผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ Distilled water น้ำกลั่น(di water) บริสุทธิ์ D.I. Water ที่ได้มาตรฐาน
สามารถควบคุมค่า pH ตามที่ลูกค้ากำหนดได้
Distilled water น้ำกลั่นบริสุทธิ์ DI Water เหมาะสำหรับงานในห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการ, อาหารเลี้ยงเชื้อ, อาหาร, ยา, เภสัช, เครื่องสำอาง,
งานเคมี, งานชุบเคลือบผิว, อิเล็คทรอนิกส์, แบตเตอรี่, เครื่องไวร์คัท และงานอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์(di water) D.I. Water

*** ทางเราสามารถควบคุมเชื้อน้ำกลั่นบริสุทธิ์ di water ในเกณฑ์ที่กำหนดได้ ***

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องทำ Distilled water น้ำกลั่น (D.I. Water) ทั้งระบบครบวงจร
บริการจัดส่งทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง และสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำกลั่นที่ได้มาตรฐาน

เป็นห้องปฏิบัติการที่รองรับการตรวจน้ำกลั่นบริสุทธิ์ ด้านจุลชีววิทยา โดยตรวจเชื้อจุลินทรีย์
เช่น Total viable count, Coliform, Escherichia coli, Salmonella spp. เป็นต้น
ใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย เพื่อผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ

ดูเพิ่มเติม

สถานที่การผลิต
ที่ได้มาตรฐานสากล

เพื่อคุณภาพ ความสะอาด ปลอดภัย
เราใส่ใจในการผลิต ด้วยเครื่องมือ และเครื่องบรรจุที่ทันสมัย สถานที่ได้มาตรฐาน
โดยมีระบบบริหารงานควมคุมคุณภาพน้ำกลั่นบริสุทธิ์

ดูเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำกลั่นบริสุทธิ์

มากกว่า 50 ปี

ได้รับการรับรองคุณภาพ
ISO 9001:2015

Certificate No. FM656565

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ได้รับรางวัล ASEAN PLUS AWARDS 2020

สะอาด ปลอดภัย คุณภาพสูง

เครื่องมือทดสอบมาตรฐาน ทันสมัย ได้ผลที่แม่นยำ