ผลิตภัณฑ์เรา - น้ำกลั่น

น้ำกลั่นบริสุทธิ์ D.I. Water
ยินดีรับจ้างผลิตน้ำกลั่นบริสุทธิ์ D.I. Water ให้กับแบรนด์ของลูกค้าตามต้องการ
สามารถควบคุมค่า pH ตามที่ลูกค้ากำหนด
*** ทางเราสามารถควบคุมเชื้อน้ำกลั่นบริสุทธิ์ในเกณฑ์ที่กำหนดได้ ***
และออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ Certificate of Analysis (COA) ที่ถูกต้อง แม่นยำ
มีการส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ทุกปี

บรรจุขวด ขนาด 1,100 ซีซี

บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร

บรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร

บรรจุถัง ขนาด 200 ลิตร

บรรจุเบ้าท์ ขนาด 1,000 ลิตร

ประเภทรถ 6 ล้อ บรรจุ 6,000 ลิตร

ประเภทรถ 10 ล้อ บรรจุ 12,000 ลิตร

ประเภทรถ 12 ล้อ บรรจุ 17,000 ลิตร

บริการจัดส่งทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง และสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้

ขนาด 1,100 ซีซี บรรจุ 12 ขวด ต่อ กล่อง
ขนาด 5 ลิตร บรรจุ 4 แกลลอน ต่อ กล่อง
ขนาด 20 ลิตร บรรจุ 12 ถัง ต่อ พาเลท
ขนาด 60 โหล ต่อ พาเลท
คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต


15 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 14948 ครั้ง